Calicydan 150EW

Vui lòng liên hệ điện thoại 02733.955.012 hoặc email viethaipesco@yahoo.com.vn

Công dụng:

Calicydan 150ew là sản phẩm có 3 hoạt chất ( Pyridaben, profenofos, Fenpropathrin) đặc trị nhện gây hại nên hiệu lực phòng trừ nhện rất cao và hiệu lực kéo dài. More details are offered at nuove slot machine.

Thuốc đăng ký đặc trị nhện đỏ, nhện lông nhung, nhện gié

Hướng dẫn sử dụng:

Pha 15-20ml cho bình 25 lít nước.