Miretox 250WP

Vui lòng liên hệ điện thoại 02733.955.012 hoặc email viethaipesco@yahoo.com.vn

Danh mục:

Công dụng:

Miretox 250WP là thuốc với hoạt chất đặc trị nhóm rầy xanh trên sầu riêng, cây có múi,…rầy nâu, bọ trĩ trên lúa và các loại cây trồng khác. Test ones luck together with giochi gratis slot machine da bar.

Thuốc đặc biệt hiệu quả và an toàn để sử dụng đặc trị rầy xanh trên Sầu riêng