Nặng Ký

Vui lòng liên hệ điện thoại 02733.955.012 hoặc email viethaipesco@yahoo.com.vn

Danh mục: Từ khóa: , ,

Thành phần:

B: 2000ppm, Zn 500ppm, alanine, arginine, axit aspartic, systeine, g;utamine, axit glutamic, glycine, histidine, isoleucine, lycine,… Addiitional information around just jewels slot machine gratis.

Hướng dẫn sử dụng:

giúp tăng năng suất cây trồng. lúa nặng hạt, chín tới cậy. Phun trước trỗ và sau trỗ

Pha gói 40ml cho 25-30 lít nước, phun cho công 1000m2.