New feran 350EC

Vui lòng liên hệ điện thoại 02733.955.012 hoặc email viethaipesco@yahoo.com.vn

Danh mục:

Công dụng: 

Newferan 350EC là sản phẩm chứa 2 Hoạt chất Chlorfenapyr  ( là hoạt chất mới nhất hiện nay,..) và Permethrin có 4 cơ chế tác động tới côn trùng ( sâu tơ, sâu cuốn lá, sâu xanh da láng,..) tiêu diệt nhanh và hiệu lực kéo dài. for way more information about giochi nuovi slot machine gratis.

Hướng dẫn sử dụng:

Pha 25ml thuốc cho bình 25l-32l nước, phun ướt đều khu vực có côn trùng. phun khi sâu hại mới chớm xuất hiện