SIÊU LÂN KẼM

SIÊU LÂN KẼM

Vui lòng liên hệ điện thoại 02733.955.012 hoặc email viethaipesco@yahoo.com.vn

Danh mục:

Thành phần:

Phosphorus pentoxide ( P205) 440gr/l, Magie oxit(Mg0) 80gr/l, Potassium oxide (K20)

60gr/l, Kẽm chalte, vitamin,…

Công dụng:

– Ra rễ mạnh, đẻ nhánh (nở bụi), giải độc phèn, ngộ độc hữu cơ, mập cây, bật lá mạnh- lá dày xanh

– Phân hóa mầm hoa, xử lý ra hoa với cây ăn trái,

– Bổ sung kẽm, chống vàng lá

Cách dùng

– Với cây lúa:  Lần 1: 5-25 ngày sau sạ
Lần 2: 40-45 ngày sau sạ
Lần 3: khi lúa trổ đều

– Với cây rau màu: trong suốt quá trình sinh trưởng
– Với Cây ăn trái, công nghiệp: khi cây ra đọt, khi nhú chồi hoa, khi tượng trái non- nuôi trái
SIÊU LÂN KẼM