SUPERGOLD 425SC

SUPERGOLD 425SC

Vui lòng liên hệ điện thoại 02733.955.012 hoặc email viethaipesco@yahoo.com.vn

Danh mục:

Thành phần:

Difenoconazole 25gr/kg + Tricyclazole 400gr/l

Công dụng:

Thuốc chứa 2 hoạt chất là Difenoconazole và Tricyclazole có tác dụng nội hấp trừ nấm bệnh gây hại trên cây trồng. Find out full details listed below slot machine gratis nuove. Thuốc được đăng ký đặc trị bệnh đạo ôn, lem lép hạt trên lúa

Cách dùng:

– Với đạo ôn ( lá, cổ bông): 20-30ml/ 25 lít nước phun khi vết bệnh mới xuất hiện. với đạo ôn cổ bông phun cuối giai đoạn làm đòng và khi lúa trổ đều.

– Với bệnh lem lép hạt: pha 30ml/25 lít, phun khi lúa trỗ lẹt xẹt và khi trổ đều

SUPERGOLD 425SC