YOMISTAR 52WP

YOMISTAR 52WP

Vui lòng liên hệ điện thoại 02733.955.012 hoặc email viethaipesco@yahoo.com.vn

Danh mục:

Thành phần:

Streptomycin sulfate 52g/kg

Công dụng:

Là thuốc trừ bệnh vi khuẩn cao cấp có tác dụng nội hấp, hiệu lực cao với nhiều loại bệnh do vi khuẩn: bạc lá trên lúa, lép vàng, héo xanh trên cây họ cà, dưa, ớt, ghẻ sẹo trên cây có múi,

Cách dùng

Pha 20-25gr/16 lít nước, có thể phun ngừa trước hoặc phun khi bệnh xuất hiện. You can strive ones chance slot machine gratis nuove. riêng với bệnh héo vi khuẩn trên cây họ cà thì phun định kỳ

YOMISTAR 52WP