CẤM NHỆN

CẤM NHỆN

Vui lòng liên hệ điện thoại 02733.955.012 hoặc email viethaipesco@yahoo.com.vn

Thành phần:

Pyridaben 150gr/l + Profenofos 50gr/l + Abamectin 10gr/l

Công dụng:

Là thuốc chứa 3 hoạt chất, có tác dụng tiếp xúc, vị độc, nội hấp, thấm sâu và xông hơi. Diệt trừ nhanh chóng và hiệu quả nhện gây hại trên cây trồng như nhện gié trên lúa, nhện đỏ trên cây ăn trái, rau màu
Cách dùng

Pha 30ml/ 25 lít nước, phun ướt đều tán cây

CẤM NHỆN