CẶP ĐÔI ĐẠO ÔN VI KHUẨN

Vui lòng liên hệ điện thoại 02733.955.012 hoặc email viethaipesco@yahoo.com.vn

Danh mục:

Thành phần:

RICEGOLD 820WP

  • Tricyclazole : 755g/kg.
  • Sulfur : 55g/ kg.
  • Isoprothiolane  : 10g/kg.
  • Phụ gia vùa đủ cho  1kg.

KAMINONE 22WP

  • Kasugamycin : 20g/k
  • Polyoxin B : 2g/kg.
  •  Phụ gia vùa đủ cho 1kg.

Công dụng:

Đặc Trị:

  • Đạo ôn lá (cháy lá), đạo ôn cổ bông (thối cổ gié)
  • Bệnh do vi khuẩn (vàng lá, cháy bìa lá)