SUPERGOLD & KAMIN

SUPERGOLD & KAMIN

Vui lòng liên hệ điện thoại 02733.955.012 hoặc email viethaipesco@yahoo.com.vn

Danh mục:

Thành phần:

Difenoconazole 25gr/kg + Tricyclazole 400gr/l + Kasugamycin 15gr/l + Polyoxin 2gr/l

Công dụng:

-Là thuốc dạng cặp, phối hợp 4 hoạt chất vừa có tác dụng trị nấm, vi khuẩn

– Thuốc đăng ký trị 3 chứng bệnh trên lúa: bạc lá, đạo ôn, lemm lép hạt

– Thuốc có tác dụng làm hạt lúa vàng, sáng khi thu hoạch do có hoạt chất Difenoconazole
 Cách dùng:

Pha 1 cặp 2 chai loại 240ml 200 lít nước phun cho 5 công (5000m2) khi lúa trỗ lẹt xẹt và khi trổ đều.