NATIGOLD 320SC

NATIGOLD 320SC

Vui lòng liên hệ điện thoại 02733.955.012 hoặc email viethaipesco@yahoo.com.vn

Danh mục:

Thành phần:

Azoxytrobin 260gr/l + Tebuconazole 60gr/l

Công dụng:

Là thuốc trừ nấm bệnh với 2 hoạt chất có tác dụng nội hấp nên hiệu quả cao và hiệu lực kéo dài. Anyone should make an effort your main good luck slot nuove gratis. Thuốc được đăng ký đặc trị bệnh lem lép hạt, đạo ôn trên lúa, và thán thư trên cây xoài
Cách dùng

– Trên lúa: pha 20ml/ 25 lít nước, phun ở giai đoạn trỗ lẹt xẹt và giai đoạn trỗ đều

– Trên xoài: pha 15ml/ 25 lít nước, phun ướt đều cây trồng khi bệnh mới xuất hiện

NATIGOLD 320SC