RICEGOLD 820WP

RICEGOLD 820WP

Vui lòng liên hệ điện thoại 02733.955.012 hoặc email viethaipesco@yahoo.com.vn

Danh mục:

Thành phần:

Tricyclazole 755gr/kg + Sulfur 55gr/kg + Isoprothiolane 10gr/kg

Công dụng:

– Là thuốc trừ nấm bệnh có chứa 3 hoạt chất: Tricyclazole, sunlfur, Isoprothiolane có tác động nội hấp, lưu dẫn mạnh và vận chuyển hai chiều nên có hiệu lực cao và kéo dài

– Thuốc được đăng ký đặc trị bệnh đạo ôn trên lúa gây ra cháy lá, khô cổ bông

– Thuốc được cây hấp thụ nhanh nên khó bị rửa trôi

– Đặc biệt thuốc có tác dụng làm lúa xanh hơn, không bị đỏ đuôi như những sản phẩm khác trên thị trường
Cách dùng

– Với đạo ôn lá: pha 20gr/25 lít nước, phun ướt đều và phun khi vết bệnh mới xuất hiện

– Với đạo ôn cổ bông: pha 25gr/ 25 lít nước, phun cuối giai đoạn làm đòng( bắt đầu trổ lẹt xẹt) và lần 2 khi lúa trổ đều.

RICEGOLD 820WP